Strona główna


Patron szkoły


O Szkole


Plan lekcji


Nauczyciele


Uczniowie


Dokumenty


Osiągnięcia


Archiwum


Kontakt


 

 

Projekty

Galeria zdjęć

Konkursy

KONKURSY 2016/2017

 

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

“JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY”

 

 

 

„Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie!”

 

Prace dostarczamy do 28 listopada 2016r.

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny
pt. "Matematyka - Lubię to!"

 

 Zasady konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest zilustrowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyka - Lubię to!
3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich)pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej,mieszanej), w formacie A4 lub A3.
4. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

5.Prace konkursowe zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych:
- klasy 1-3 szkół podstawowych,
- klasy 4-6 szkół podstawowych,
- gimnazja,
- szkoły ponadgimnazjalnej.
6. Prace zostaną ocenione pod względem:
- zgodności z tematem,
- kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik,
- walorów artystycznych i estetycznych.

 

Prace dostarczamy do 12 grudnia  2016r.

 

 

Konkurs Plastyczny "Przyjaciele zwierząt 2016"


Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych. Szczegóły poniżej w regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PRZYJACIELE ZWIERZĄT 2016”


§ 1. Organizator
Organizatorem Konkursu Plastycznego „Przyjaciele Zwierząt 2016”, dalej zwanego „Konkursem”, jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.

§ 2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości na świat zwierząt oraz promowanie i rozpowszechnienie wśród dzieci klas I-III oraz grup przedszkolnych miłości do zwierząt, odpowiedzialności za zwierzęta i troski o ich los.

§ 3. Tematyka Konkursu
W tym roku liczymy na przygotowanie indywidualnych, samodzielnych prac przez dzieci na temat konkursowy: „Podhalańskie zwierzęta”.

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i przebieg Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci z klas I - III ze szkół oraz grup z przedszkoli z terenu miasta Nowy Targ i okolicznych miejscowości.
2. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
• wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dziecko
• wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka, wydzieranka, kolaż, fotografia itp.)
• sporządzone w formacie A4 lub większym.
3. Pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka, klasą, numerem i nazwą szkoły/przedszkola, imieniem i nazwiskiem wychowawcy, telefonem kontaktowym do nauczyciela.
4. Każde dziecko przygotowuje tylko jedną pracę konkursową.
5. Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres:
Miejski Ośrodek Kultury 34-400 Nowy Targ, ul. Tysiąclecia 37. Prace należy przekazywać Organizatorowi najpóźniej w dniu 5 października (środa) 2016 roku.
6. Organizator wyznacza Jury do wyłonienia laureatów Konkursu nie później niż do 7 października 2016 roku.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych poprzez ich prezentację w formie wystawy, czy wydruku wieloformatowego.

§ 5. Nagrody
1. Organizator zapewnia nagrody indywidualne dla dzieci oraz ewentualną dodatkową nagrodę dla zespołu klasowego laureata za najlepszą pracę konkursową.
2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mok.nowytarg.pl w terminie do 11 października 2016.
3. Uroczyste ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród obędzie się podczas obchodów Światowego Tygodnia Zwierząt w dniu 11 października (wtorek) 2016 roku o godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.

UWAGA: udział w konkursie „Przyjaciele zwierząt 2016” umożliwia zgłoszenie udziału dzieci w spektaklu teatralnym w wykonaniu Teatru „Chrząszcz w trzcinie” w dniu 11 października (wtorek) o godz. 9.00 i 11.00. Jednak ilość miejsc jest ograniczona do maksymalnie ok. 80 osób z jednej szkoły/przedszkola (decyduje kolejność zgłoszeń). Koszt spektaklu to 1zł od dziecka. Dodatkowo każda klasa/grup która zapisze się na spektakl zobowiązana jest do przekazania jednej nierdzewnej (niewywrotnej) miski dla psa w ramach akcji „Psia miska dla Schroniska 2016”. Zebrane miski przekażemy do Schroniska na Kowańcu.

 


 

KONKURSY rok szkolny 2015/2016

KONKURSY rok szkolny 2014/2015

KONKURSY rok szkolny 2013/2014

KONKURSY rok szkolny  2012/2013